Revalidatie: wat is het en hoe werkt het?

Gepost op: 14 september 2020

Delen  

Wanneer u lichamelijk beperkt bent door een ziekte, aangeboren aandoening of ongeval, is het mogelijk om een beroep te doen op medisch specialistische revalidatie. Een revalidatietraject kan een oplossing bieden voor verscheidene aandoeningen: van spierziekten tot hersenletsel en beenletsel tot hersenletsel.

Begeleiding bij herstel
Tijdens het revalideren herstelt u onder medische begeleiding na een operatie, ongeval of letsel. Dit is nodig wanneer u na een behandeling in het ziekenhuis nog klachten en ongemakken ervaart, waardoor u niet optimaal kunt functioneren en/of niet zelfstandig kunt wonen. Vanuit het ziekenhuis wordt u doorverwezen naar een revalidatiearts voor het begeleiden van uw herstel. Zo kan een revalidatietraject nodig zijn als u zichzelf niet meer kunt verzorgen en aankleden, wat ook wel bekend staat als functieverlies. Ook bij spraakproblemen, pijn en psychische klachten als angst en depressie kan een revalidatietraject hulp bieden. Er kunnen verschillende specialisten bij uw revalidatietraject betrokken zijn afhankelijk van het type klachten. Denkt u aan een fysiotherapeut, logopedist, neuroloog, oncoloog of maatschappelijk werker.

Vormen van revalidatie
Er zijn twee revalidatievormen die zich richten op neurologische en niet-neurologische aandoeningen. De ene vorm richt zich op aandoeningen aan de hersenen en/of het zenuwstelsel, zoals het herstel van een dwarsleasie, spierziekten of na een beroerte. De andere revalidatievorm richt zich op het herstel van letsel of beperkingen die geen oorsprong vinden in het zenuwstelsel. Dit kan herstel zijn na hartfalen, een amputatie, een longaandoening of klachten bij chronische pijn. Speciaal voor oudere en kwetsbare patiënten is er een geriatrisch revalidatietraject, gericht op herstel na een beroerte of een heup- of knieoperatie. Deze vorm is ook geschikt voor wie zich na een operatie (nog) niet zelf kan wassen en aankleden.

Waar kunt u revalideren?
Revalideren is onder andere mogelijk in een revalidatiecentrum of op de revalidatieafdeling in een ziekenhuis, behandelcentrum of verpleeghuis. Over het algemeen gaan oudere, kwetsbare patiënten naar een verpleeghuis voor het revalidatietraject. Voor bepaalde klachten zijn er gespecialiseerde behandelcentra in het leven geroepen, bijvoorbeeld bij problemen met bewegen of chronische pijn. Het is niet altijd noodzakelijk om ook te overnachten in een instelling. Het is ook mogelijk om poliklinisch te revalideren, wat wilt zeggen dat u regelmatig naar de instelling gaat en 's avonds weer naar huis gaat. Klinisch revalideren is een betere oplossing als u (nog) niet zelfstandig thuis kunt wonen. Hierbij overnacht u wel in het revalidatiecentrum. Ook krijgt u uw maaltijden in de instelling en kunt u bezoekers ontvangen. Of u klinisch of poliklinisch gaat revalideren wordt bepaalt door uw medisch specialist of revalidatiearts.